Zorgverzekering: premie en dekking belangrijkst

Hoewel de hoogte van de premie voor consumenten het voornaamste argument om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, kijken steeds meer mensen ook goed naar de dekking.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten uitvoeren door bureau SAMR. Door middel van dit onderzoek, dat nu voor de derde keer is uitgevoerd, wil de ACM zicht houden op de trends in het overstapgedrag van consumenten.

Dekking heeft meer invloed

Van alle ondervraagden noemt 49% de hoogte van de premie als belangrijkste argument om van zorgverzekeraar te wisselen. Vorig jaar was dat nog 61%. Het aantal mensen dat de dekking van de zorgverzekering als voornaamste reden noemt, steeg van 34% naar 41%.

Opvallend is verder dat slechts 57% van de niet-overstappers tevreden is met zijn huidige zorgverzekering. Ook blijkt dat 32% overstappen te omslachtig of te ingewikkeld vindt.

Overstappen geen doel op zich

Volgens de ACM is overstappen geen doel op zich. Maar iemand die al jaren niet naar zijn zorgverzekering heeft omgekeken, heeft waarschijnlijk niet meer de polis die het beste bij hem past. Het kan zijn dat de dekking niet meer klopt of dat hij te veel premie betaalt.

16-06-2016